Hướng dẫn sử dụng Outlook Express

Chức năng đặt cờ đánh dấu cho thư trong hộp Inbox giúp bạn có thể lưu tâm hơn đến các bức thư mà bạn coi là quan trọng, ví dụ như những thư cần giải quyết ngay.
Để tiến hành đặt cờ cho thư, thao tác như sau:
Nhấn chuột vào bức thư cần đánh dấu trong thư mục Inbox
Nhấn chuột vào menu Message, chọn chức năng Flag Message