Kiến trúc máy tính - Chương 4: MẠCH LOGIC SỐ

Cổng không được chế tạo hoặc bán riêng lẻ, mà theo đơn vị mạch tích hợp (IC).
IC là mảnh silicon thường là hình vuông 5x5 mm tích hợp một số cổng và thường được gắn trong vỏ bọc nhựa hoặc ceramic, có hai hàng chân bên ngoài – lớp vỏ có hai hàng chân (DIP)