Kỹ năng quản lý thời gian - ĐH. An Giang

Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng để đạt được thành công. Vì những người quản lý thời gian hiệu quả sẽ có tư duy rành mạch hơn, rõ ràng hơn. Họ là những người sáng tạo hơn và làm việc tốt hơn, và giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Vậy làm thế nào để sự dụng thời gian hiệu quả? Nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng thời gian chưa tốt là gì? Mời các bạn tham khảo tài liệu “Kỹ năng quản lý thời gian” để có thể sử dụng & sắp xếp thời gian một cách hiệu quả. Thành công chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay bạn.