LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 1

J2ME được phát triển từ kiến trúc Java Card, Embeded Java và Personal Java của phiên bản Java 1.1. Đến sự ra đời của Java 2 thì Sun quyết định thay thế Personal Java và đươc gọi với tên mới là Java 2 Micro Edition, hay viết tắt là J2ME. Đúng với tên gọi, J2ME là nền tảng cho các thiết bị có tính chất nhỏ, gọn.
Lý do chọn J2ME Java ban đầu được thiết kế dành cho các máy với tài nguyên bộ nhớ hạn chế. Thị trường của J2ME được mở rộng ra cho nhiều chủng loại thiết bị như:
Các loại thẻ cá nhân như Java Card
Máy điện thoại di động
Máy PDA (Personal Digital Assistant - thiết bị trợ giúp cá nhân)
Các hộp điều khiển dành cho tivi, thiết bị giải trí gia dụng …