LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

Ngày nay nhờ sự tăng cường hỗ trợ âm thanh trong MIDP2.0, chúng ta có thể tạo những ứng dụng chơi nhạc trên nền Java cho những thiết bị không dây.
Manager là điểm truy nhập đặc biệt cho các tài nguyên phụ thuộc hệ thống như là Player cho tiến trình đa phương tiện.
Manager cung cấp phương thức truy nhập đặc biệt để xây dựng các Player.
Phương thức: createPlayer(InputStream stream, String type) Tạo ra một Player để chơi nhạc từ InputStream.
Phương thức createPlayer(String locator) Tạo ra một Player từ máy dò tìm đầu vào.