Lập trình Java cơ bản - Bài 3: Lập trình GUI (Applet)

Applet
• Chương trình Java chạy trong một trang web nhờ vào trình duyệt hỗ trợ Java.
Stand-alone Application
• Giao diện dòng lệnh(console): Tương tác với người dùng thông qua các dòng ký tự.
• Giao diện đồ hoạ(GUI): Tương tác với người dùng bằng nhiều cách khác nhau như hình ảnh, nút nhấn, biểu tượng… Việc xử lý ứng dụng dựa trên các sự kiện.