Luậ văn: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần may Premier Pearl

Từ khi nước ta gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Trên thương trường, các doanh nghiệp đã có điều kiện cạnh tranh với nhau một cách công bằng, có cơ hội chứng tỏ khả năng thực sự của mình với mục đích đem lại một nền kinh tế lớn mạnh cho nước nhà và trên hết là phục vụ được người tiêu dung một cách tốt nhất.