Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡ

Mục tiêu của luận án là: chế tạo được vật liệu cao su blend có tính năng cơ lý tốt, bền dầu mỡ và môi trường (thời tiết), có giá thành hợp lý, đáp ứng yêu cầu để chế tạo các sản phẩm cao su kỹ thuật có yêu cầu cao về bền dầu mỡ và thời tiết.