Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài khổ sâm mềm (brucea mollis wall.ex kurz) và cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guillaum) ở Việt Nam

Đề tài luận án có nội dung nghiên cứu sau: nghiên cứu thành phần hóa học của hai loài khổ sâm mềm và cơm rượu trái hẹp, đánh giá hoạt tính kháng ung thư của một số hợp chất phân lập được.