Luận văn: Công tác kế toán thu- chi kinh doanh tại Công ty Bảo Việt Bến Tre.LỜI

Luận văn: Công tác kế toán thu- chi kinh doanh tại Công ty Bảo Việt Bến Tre

LỜI NÓI ĐẦU 
Hiện nay,Việt nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương Mại thế giới (WTO) và nền kinh tế đang trên đà phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu của người dân dần nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Trong đời sống hằng ngày, dù muốn hay không, lúc này hay lúc khác và dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bậc tới đâu đi nữa con người vẫn phải gánh chịu những thiên tai, địch hoạ và những tai nạn gây tổn thất đến tính mạng con người và nền kinh tế. Do đó, người dân luôn có nhu cầu được đảm bảo và giảm thiểu rủi ro, tai nạn. Để đáp ứng nhu cầu cần thiết của con người, thị trường