Luận văn: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công

Luận văn: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Điện lực Bến Tre

Trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội, nhất là trong thời kì hiện đại hóa- công nghiệp hóa đất nước như hiện nay, ngành điện lực luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng, chi phối toàn bộ các hoạt động kinh tế cũng như trong đời sống xã hội. Sự lớn mạnh của ngành điện lực trong những năm qua được đánh dấu bằng những sự kiện lớn nổi bật. Chẳng hạn như: từ những nhà máy điện với hệ thống máy móc lạc hậu đến nay các nhà máy điện đã được xây dựng với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến và đi vào hoạt động có hiệu quả; đường điện Bắc Nam hòa cùng lưới điện quốc gia đã đưa nguồn điện phủ khắp mọi miền đất nước, dù hải

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

45 p 706718 26/06/2013 205 7