Luận văn: Hệ hỗ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

Nghiên cứu các phương pháp suy diễn mờ dựa trên độ đo các giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giải quyết những vấn đề của bài toán chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại . Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu.
-Hệ thống mới phi có tính năng giao tiếp với tổng đài, gởi lệnh đo, nhận các thông số kỹ thuật của đường dây thuê bao, chẩn đoán ra loại hỏng điện thoại và tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
-Hệ thông phải có đầy đủ các tính năng : thêm , xóa , sửa, tra cứu các dữ liệu thuê bao, in ấn các biểu mẫu, báo cáo thống kê.
-Có khả năng thêm mới , xoá , sửa các luật suy diễn để hoàn chỉnh tập luật, đảm bảo tính chính xác của việc chẩn đoán loại hỏng điện thoại.