Luận văn: Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của các ngành điện tử, công nghệ thông tin, ... là sự phát triển nhanh chóng chủa ngành Bưu Điện nhằm tăng nhanh số lượng thuê bao điện thoại cũng như chất lượng phục vụ khách hàng. Với phương châm "Đi tắt, đón đầu công nghệ" ngành Bưu điện rất chú trọng vấn đề áp dụng các kỹ thuật mới, đặt biệt lĩnh vực công nghệ thông tin đã được ngành áp dụng triệt để trong khoa học kỹ thuật, công tác quản lý, khai thác và điều hành sản xuất kinh doanh.