Luận văn: HỆ HỖ TRỢ CHUẨN ĐOÁN LOẠI HỎNG MÁY ĐIỆN THOẠI

Mục đích: Nghiên cứu các phương pháp suy diễn mờ dựa trên độ đo các giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giải quyết những vấn đề của bài toán chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại . Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên cơ sở lý thuyết đa nghiên cứu.
Yêu cầu:
-Hệ thống mới phải có tính năng giao tiếp với tổng đài, gởi lệnh đo, nhận các thông số kỹ thuật của đường dây thuê bao, chuẩn đoán ra các loại hỏng điện thoại và tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu