Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Đất nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh trong nước, khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành kinh tế mới, vận hành theo cơ chế thị trường. Tối đa hóa lợi nhuận là một trong những yêu cầu cần thuyết trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để đứng vững trên thương trường, luôn có sự cạnh tranh gay gắt với nhau. Vì thế, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng về mẫu mã, chất lượng giá cả hợp lý.