Luận văn: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và công nghiệp Phương Nam

Trong mọi hình thái xã hội, người ta đều phải quan tâm đến người lao động. Vì người lao động là một trong các nhân tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh của các nhà máy xí nghiệp. Vì vậy mà Công ty Cổ Phần In Bến Tre rất
coi trọng tất các các nhân viên trong doanh nghiệp của mình.