Luận văn: Kế toán thu chi ngân sách tại Bệnh Viện Nguyển Đình Chiểu

Trong các khoản thu, chi ngân sách nhà nước thì sự nghiệp y tế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu chi ngân sách. Bệnh viện là một tổ chức có vị trí quan trọng trong mạng lưới y tế. Bệnh viện có chức năng đảm bảo cho nhân dân được chăm sóc toàn diện về y tế kể cả phòng khám chữa bệnh. Vì vậy công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là hết sức quan trọng. Do đó, việc thu chi ngân sách của bệnh viện là điều cần được quan tâm để đảm bảo toàn diện từ sức khỏe của nhân dân đến nguồn ngân sách của nhà nước.