Luận văn: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty MTV TMDV điện tử Đại Phát

Ngày nay, khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường vấn đề quan trọng hàng đầu đặt lên với doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế, chỉ khi có hiệu kinh tế doanh nghiệp mới đủ sức canh tranh và đứng vững trên thị trường. Đồng thời có đủ điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước đảm bảo cuộc sống cho người lao động.