Luận văn: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Qúi Hùng

Hiện nay, nước ta đã gia nhập WTO, nên cơ chế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn canh tranh quyết liệt. Do đó, mỗi doanh nghiệp để tồn tại và phát triển thì việc đầu tiên đòi hỏi là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh phải ngày càng lớn để giúp Công ty tái hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa.