Luận văn: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Viễn thông FPT miền nam chi nhánh Bến Tre

Ngày nay, nền kinh tế thế giới đang phát triển như vũ bão thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang trên đà hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế. Việc kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng phong phú với nhiều chủng loại
hàng hóa dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển của con người. Do đó, nhiều doanh nghiệp cũng ra đời làm cho thị trường kinh tế Việt Nam ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn. Trong xu hướng đó, một bộ phận không thể thiếu và rất quan trọng trong một doanh nghiệp đó là bộ phận kế toán, kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có liên quan; đồng thời kế toán còn cung cấp thông tin kinh tế tài chính
hữu ích cho Ban lãnh đạo trong việc đề ra các quyết định kinh tế.