Luận văn:Kế toán xác Định Kết Qủa Kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Quang Phú

Năm 2010 nền kinh tế Việt Nam phát triển các nhà đầu tư trong và ngoài nước góp vốn thành lập nên Công ty và doanh nghiệp . Đặc biệt trong tình trạng hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của tổ chức kinh tế quốc tế WTO thì vấn đề được quan tâm hàng đầu của các đơn vị, tổ chức kinh tế Việt Nam là làm thế nào để hoạt động kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả. Không những với mục tiêu là duy trì sự tồn tại và phát triển của đơn vị mình mà còn góp phần khôi phục, thúc đấy nền kinh tế nước nhà ngày càng phát triển vững mạnh. Để đạt được hiệu quả kninh doanh, các đơn vị mong muốn doanh thu được ở mức cao trong khi chi phí bỏ ra cho hoat động sản xuất kinh doanh ở mức thấp. Đó không phải là vấn đề mà bất kỳ đơn vị, tổ chức kinh tế nào có thể thực hiện được. Công tác kiểm soát doanh thu, chi phí một cách có hiệu quả nhất là nhân tố giữ vai trò vô cùng quan trọng giúp các đơn vị, tổ chức kinh tế hoàn thành mục tiêu của mình.