Luận văn: Môi trường ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng

Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trước đây là cơ sở tư nhân. Ban đầu có tên là xí nghiệp nhựa Đà Nẵng, đặt tại 280 Hùng Vương với diện tích mặt bằng còn hạn chế, chưa đầy 500 m2. Đây là cơ sở ban đầu chỉ dựa vào kinh doanh buôn bán phế liệu, phế phẩm và sản xuất nhựa bằng kỹ thuật thô sơ. Xuất phát từ nhu cầu phục vụ của các ngành kinh tế trong nước đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ về sản phẩm nhựa, xí nghiệp nhựa Đà Nẵng đã được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ quyết định thành lập theo quyết định số 866/QĐ - UB ngày 22/01/1976 và là doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng