Luận văn: Nghiên cứu hình học Feactal, Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Có thể nói cùng với lý thuyết topo, hình học phân hình cung cấp cho nhà khoa học một một công cụ khảo sát tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn được áp dụng vào việc nghiên cứu lý thuyết từ tính, lý thuyết các phức chất trong hoá học, lý thuyết tái định chuẩn. Đồng thời nó còn có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, đồ hoạ và xử lý ảnh.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. Tìm hiểu tổng quan về lịch sử ra đời và các kết quả nghiên cứu của hình học phân hình.
2. Tìm hiểu các kỹ thuật hình học phân hình thông qua sự khảo sát các cấu trúc Fractal cơ sở và thuật toán chi tiết để tạo nên các cấu trúc này.
3. Lựa chọn một ngôn ngữ lập trình thích hợp để cài đặt cấu trúc Fractal vừa tìm hiểu.