Luận văn: Phân tích hệ thống thông tin tại Công ty Điện Báo Điện Thoại Khánh Hòa

I-Giới thiệu chung: Hiện tại Công ty Điện Báo Điện Thoại Khánh Hòa quản lý trên 40.000 thuê bao điện thoại. Với tốc độ phát triển hơn 5000 thuê bao/năm , và số lợng máy điện thoại h hỏng hàng tháng gần 2000 máy, nên việc xây dựng một chơng trình quản lý việc sửa chửa thuê bao điện thoại hỏng sẽ giúp Công ty nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng cũng nh tiết kiệm đợc chi phí nhân công ( từ 10 ngời giảm xuống còn 4 ngời), giảm thời gian xử lý và tăng thêm niềm tin của khách hàng với ngành Bu Điện. Chơng trình quản lý dựa trên những đặc thù của hoạt động sửa chữa điện thoại tại Công ty