Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Đánh giá sinh trưởng phát triển năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng da cao tại huyện Krông Ana tỉnh Đăk Lăk

Mục tiêu đề tài: nhằm chọn ra một số dòng ca cao có khả năng sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất và phẩm cấp hạt tốt để phục vụ cho việc phát triển ca cao tại địa phương.