Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất và chất lượng mủ của một số dòng vô tính cao su trên vùng đất đỏ tại Gia Lai và Đắk Lắk

Mục tiêu nghiên cứu: xác định được các yếu tố khí hậu và đất đai ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, sản lượng mủ, đặc tính sinh lý mủ, đặc tính công nghệ mủ của 07 dòng cao su vô tính tại Gia Lai và Đắk Lắk, tuyển chọn được một số dòng cao su vô tính có triển vọng tại các địa điểm nghiên cứu.