Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu khả năng phát triển lúa lai hai dòng tại một số tỉnh Tây Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc điểm tinh dục, tình hình nhiễm sâu bệnh tự nhiên của một số dòng bố mẹ lúa lai 2 dòng của một số tổ hợp lai đã và đang mở rộng ra sản xuất, xác định thời vụ thích hợp để sản xuất hạt lai F1 tại các tỉnh Tây Nguyên,...