Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu mật độ khoảng cách và chế độ bón phân cho cây ngô lai trồng trên đất đen (chromic luvisols) ở huyện Krông Păc tỉnh Đăk Lăk

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng sản xuất ngô lai của nông dân tại huyện KrôngPăc và các vấn đề của thâm canh tăng năng suất ngô lai để xác định các hạn chế trong sản xuất cần ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời đề xuất các giải pháp cần quan tâm trong công tác khuyến nông đối với cây ngô lai.