Luận văn thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu lên men các chủng vi sinh probiotics và ứng dụng trong chăn nuôi gà

Mục tiêu nghiên cứu đề tài: xây dựng quy trình nuôi cấy nhân giống các chủng vi sinh probiotics để ứng dụng trong chăn nuôi gà, đánh giá hiệu quả của chế phẩm probiotics trong chăn nuôi gà đẻ trứng.