Luận văn thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sinh sản ốc nhồi Pila Polita tại Đăk Lăk

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sinh sản ốc nhồi Pila Polita tại Đăk Lăk" nhằm: xác định một số đặc điểm sinh học của loài ốc nhồi tại một số thủy vực thuộc hai huyện là Lăk và Krông Ana tỉnh Đăk Lăk, thử nghiệm sinh sản ốc nhồi.