Luận văn thạc sĩ thú y: Điều tra tình hình nhiễm bệnh lý bệnh cầu trùng gà tại thành phố Buôn Ma Thuột và khả năng phòng trị

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Điều tra tình hình nhiễm bệnh lý bệnh cầu trùng gà tại thành phố Buôn Ma Thuột và khả năng phòng trị" nhằm: tìm hiểu tình hình nhiễm cầu trùng trên gà nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, xác định thành phần càu trùng hiện đang lưu hành trên đàn gà.