Luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải do nhà máy thủy hải sản xuất khẩu Phương Đông

Đất nước ta, đang trong thời kỳ hội nhập việc tăng cường và mở rộng các vùng kinh tế, các khu kinh tế là điều cần thiết giúp đất nước đi lên và mau chóng hoàn thành sứ mệnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên, phải phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác đi kèm với bảo vệ để tránh những tác động không mong muốn cho môi trường sống. Vì thế, nhà máy chế biến thủy hải sản xuất khẩu Phương Đông là một dự án đầu tư do công ty TNHH thủy sản Phương Đông làm chủ đầu tư, chuyên sản xuất các mặt hàng đông lạnh thủy sản xuất khẩu, đã đi vào hoạt động