Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức – tiền lương

Ngày nay, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở nước ta. Có thể nói mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta không thể tách rời khỏi công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin phát triển đã đem lại cho chúng ta sự thuận lợi, sự tiết kiệm thời gian nhờ vào Internet, đó là sức mạnh trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta. Theo xu hướng chung của thời đại, ngày nay mọi hoạt động kinh doanh đều dựa trên Internet để phát triển, kể cả những đơn vị ...