Luận văn: Thực trạng quản bá thương hiệu 4U TOURS tại Công ty TNHH Du lịch Lữ Hành Phương

Hiện nay trong các văn bản pháp lý của Việt Nam không có định nghĩa về thương hiệu. Thuy nhiên không phải là một đối tượng mới trong sở hữu trí tuệ, mà là một thuật ngữ phổ biến trong marketing thường được người ta sử dụng khi đề cập đến
- Nhãn hiệu hàng hóa (thương hiệu sản phẩm)
- Tên thương mại của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh (thương hiệu doanh nghiệp)
- Các chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hóa