Luận văn: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - CN Bến Tre

Đất nước ta đã và đang mở cửa đón những luồng gió mới để tìm ra cơ hội và sẵn sàng đương đầu với những thách thức.Chúng ta đã có những thành công bước đầu,tuy nhiên để hội nhập sâu và rộng thì cả đất nước nói chung và từng bộ phận nói riêng cần tìm ra chiến lược phù hợp trong từng thời điểm để tồn tại và phát triển.