Luận văn: Thực trạng về công tác kế toán doanh thu chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH -DV Tiến Việt

Qua thời gian dày thay đổi của đất nước, hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với một nền kinh tế thị trường và chuyển mình trong giai đoạn “Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và hội nhập kinh tế thế giới. Đặc biệt ngày ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức gia nhập WTO – Tổ chức kinh tế thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận với nền kinh tế thế giới, đồng thời cũng là một thách thức đối với Việt Nam.