Luận văn: Tiêu thụ sản xuất & xác định kết quả kinh doanh tại CTTNHH sản xuất nước uống đóng chai Quốc Bảo

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng hợp lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.