Luận văn: ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Công nghệ thông tin là một lĩnh vực nhiều ứng dụng thiết thực nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và x hội chng ta, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong cơng tc quản lý. Dễ dng thấy rằng cơ sở dữ liệu là một trong ứng dụng quan trọng của công tác tin học hoá trong quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ vo cơng tc tin học hố m cơng tc quản lý, điều hành của các doanh nghiệp tỏ ra có hiệu quả, nhanh chóng, chính xác,