Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất nước đóng chai Quốc Bảo

Hiện nay không những Việt Nam mà hầu như các quốc gia trên Thế Giới đang điều chỉnh chiến lược chính sách để thích nghi vào nền kinh tế ngày càng phát triển. Kinh tế không chỉ đóng vai trò trọng yếu của một quốc gia mà hầu như tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù trong nước hay ngoài nước điều chú trọng đến.