Luận văn: Xây dựng Dịch vụ Thư điện tử (Mailling System)

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của tin học và công nghệ Internet, hầu như mọi người của cộng đồng Internet đều thấy rõ lợi ích mà các dịch vụ do môi trường Internet đem lại. Một trong những dịch vụ phổ biến nhất, ra đời sớm nhất đó là dịch vụ thư tín điện tử. Thư điện tử hay còn gọi tắc là E- Mail, một dịch vụ được triển khai trên các mạng máy tính cho phép người dùng có thể trao đổi thư từ với nhau mà không phải dùng đến giấy tờ như trong hệ thống thư tín bưu chính thông thường