Luận văn: Xây dựng diễn đàn trên mạng

- Thưa các thầy cô giáo trong hội đồng bảo vệ - Thưa các thầy cô, và các bạn Hôm nay em xin được trình bày tới hội đồng bảo vệ đồ án của em trong đợt thực tập tốt nghiệp này đó là đồ án “ Xây dựng diễn đàn trên mạng”. Sau thời gian thực tập thì đồ án của em cũng được hoàn thành, đầu tiên em xin được cảm ơn tất cả các thầy cô giáo đã dạy em trong suốt quá trình học tập của em trong trường đại học, tất cả các bạn và đặc biêt là thầy Đỗ Như An đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Bây giờ em xin đi vào vấn đề, báo cáo của em hôm nay bao gồm 6 phần: - Đặt vấn đề - Các công cụ trợ giúp - Phân tích chương trình - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng chương trình - Kết luận và đánh giá kết quả