Mạng máy tính

Internet bao gồm hàng triệu thiết bị tính toán kết nối với nhau: hosts = các hệ thống đầu cuối chạy các ứng dụng mạng
Dữ liệu được truyền thông qua phương tiện truyền thông
Cáp quang, cáp đồng, sóng radio, vệ tinh
Tốc độ truyền = băng thông
routers: chuyển các gói tin (gói dữ liệu hay gói điều khiển còn gọi là thông điệp)