Nhập môn Công nghệ học Phần mềm (Introduction to Software Engineering)

Phần mềm (Software - SW) như một khái niệm đối nghĩa với phần cứng (Hardware - HW), tuy nhiên,
đây là 2 khái niệm tương đối
Từ xưa, SW như thứ được cho không hoặc bán kèm theo máy (HW)
Dần dần, giá thành SW ngày càng cao và nay cao hơn HW