Nhóm Không Hiệu Quả- Sát Thủ Thầm Lặng Của Năng Suất và Chất Lượng

Trong hoạt động làm việc nhóm, có một số tác nhân chính ảnh hưởng đến tầm quan trọng của hoạt động nhóm như cắt giảm biên chế, các tác nghiệp thông thường yêu cầu nhóm làm việc...