Phần cứng máy tính - Chương 2: Giới thiệu Phần mềm của PC

Điều khiển tất cả phần cứng của máy tính
Cung cấp một giao diện giữa phần cứng và người sử dụng
Hiện có rất nhiều hệ điều hành dành cho PC cho phép chúng ta lựa chọn
Các hệ điều hành hiện đại phát triển theo hướng sử dụng các giao diện đồ hoạ