Phần mềm kế toán LOTUS 3.5

Phần mềm kế toán Lotus được ra đời với phiên bản đầu tiên Lotus 1.1 được triển khai và cải tiến nhiều lần qua các phiên bản: Lotus 1.5, Lotus 2.0, Lotus 2.5, Lotus 3.0, Lotus 3.2 và mới đây chúng tôi cho ra đời phiên bản Lotus 3.5.
Chức năng chính Phần mềm kế toán LOTUS 3.5
Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
• Kế toán tổng hợp
• Kế toán mua hàng
• Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ
• Kế toán bán hàng
• Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực
• Công nợ phải thu, phải trả
• Kế toán hàng tồn kho
• Kế toán giá thành sản xuất
LOTUS 3.5 – Chương trình mở, phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.
Hệ thống báo cáo đa dạng, lên báo cáo theo nhiều tiêu thức quản lý.
LOTUS 3.5 – Chương trình đơn giản, dễ tiếp cận phù hợp với tất cả những ai đã có kiến thức về tin học cũng như mới bắt đầu.