Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010

Giáo trình sẽ hướng dẫn bạn học hạch toán nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010, đây là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nội dung cuốn sách bao gồm: Bắt đầu với MISA SME.NET 2010, các thao tác thường dùng, thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu, quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010, hướng dẫn tổ chức và mã hóa thông tin, quản trị dữ liệu kế toán.