Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS Phạm Quốc Luyến

Tài liệu tham khảo Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh gồm 5 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về lý luận chung, chương 2 có nội dung về phân tích tình hình sản xuất, chương 3 phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, chương 3 phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, chương 5 phân tích tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.