Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 4: Các tác vụ yêu cầu bảo trì

Nắm bắt được kiến thức phạm vi khá quan trọng. Vì sự tăng nhanh của máy tính tác động đến vấn đề vùng phạm vi chuyên biệt, cụ thể. Vd: môi trường điều trị bệnh nhân …
Trong hệ thống lớn ví dụ chăm sóc sức khoẻ, viễn thông, tài chính được phân nhỏ thành vấn đề nhỏ, thành phần nhỏ hơn, được quản lý thành đơn vị chương trình như mô đun, thủ tục, hàm. Ví dụ Trình biên dịch bao gồm thành phần parser, phân tích, phát sinh code, mỗi thành phần được phân rà thành phần nhỏ hơn .
Tác động đến sự thay đổi hay đơn giản hơn là ước tính nguồn tài nguyên đòi hỏi cho tác vụ bảo trì, kiến thức phạm vi vấn đề nói chung và vấn đề nhỏ cụ thể là cần thiết tác động trực tiếp nhân sự bảo trị trong việc chọn lựa thuật toán phù hợp, phương pháp luận, và công cụ.
Việc chọn lựa nhân sự với mức độ chuyên gia và kỹ năng phù hợp là khía cạnh khác. Thông tin bao gồm từ nguồn khác nhau – tài liệu hệ thống, end-users, và chương trình nguồn.