Phương pháp học ngoại ngữ

Phương pháp học ngoại ngữ

* Phân bố thời gian hợp lý (đều, đảm bảo).

* 3 nguyên tắc:

R1: biến việc học ngoại ngữ = thành thói quen hàng ngày - bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ.

R2: đặt mục tiêu, mục đích học cụ thể. Đặt mục đích hợp lý (nhu cầu học, sức học của bản thân...